NAS Synology DiskStation

 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS223j Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS223j
5,110,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS224+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS224+
8,700,000₫
 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1522+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1522+
19,900,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423+
13,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423
10,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS723+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS723+
13,700,000₫
 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1621+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1621+
25,400,000₫
Hết hàng
 NAS Synology DS1621xs+ NAS Synology DS1621xs+
0₫
 NAS Synology DS620slim NAS Synology DS620slim
14,200,000₫
Hết hàng
 NAS Synology DS420j (Ngưng sản xuất ) NAS Synology DS420j (Ngưng sản xuất )
0₫
Hết hàng
 NAS Synology DS420+ (Ngưng sản xuất ) NAS Synology DS420+ (Ngưng sản xuất )
0₫
Hết hàng
 NAS Synology DS419slim (Ngưng sản xuất ) NAS Synology DS419slim (Ngưng sản xuất )
0₫
Hết hàng
 NAS Synology DS3617xs (Ngưng sản xuất ) NAS Synology DS3617xs (Ngưng sản xuất )
0₫
Hết hàng
 NAS Synology DS3018xs (Ngưng sản xuất ) NAS Synology DS3018xs (Ngưng sản xuất )
0₫
Hết hàng
 NAS Synology DS2419+ (Ngưng sản xuất ) NAS Synology DS2419+ (Ngưng sản xuất )
0₫
Hết hàng
NAS Synology DS220j NAS Synology DS220j
0₫