Mstar Corp

 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1522+  Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1522+
19,900,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS223 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS223
7,700,000₫
 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS223j  Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS223j
5,110,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS224+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS224+
8,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423
10,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423+
13,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS723+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS723+
13,700,000₫
Khuyến mãi 1
Mini PC Shuttle

Máy tính văn phòng

Xem ngay
Khuyến mãi 2
NAS Synology

File Server cho doanh nghiệp

Xem ngay
Khuyến mãi 3
Seagate HDD

Ổ cứng chuyên dụng

Xem ngay
 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1522+  Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1522+
19,900,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS224+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS224+
8,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS723+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS723+
13,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423+
13,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423
10,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS223 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS223
7,700,000₫