SẢN PHẨM BÁN CHẠY

 Máy tính mini XPC - DH310V2  Máy tính mini XPC - DH310V2
7,300,000₫
 Máy tính mini XPC - DL10J  Máy tính mini XPC - DL10J
6,200,000₫
 Máy tính mini XPC - NS02A  Máy tính mini XPC - NS02A
4,296,000₫
 NAS Synology DS1520+  NAS Synology DS1520+
19,300,000₫
 NAS Synology DS220+  NAS Synology DS220+
8,900,000₫
 NAS Synology DS720+  NAS Synology DS720+
12,400,000₫

NAS Synology DS720+

12,400,000₫

 NAS Synology DS920+  NAS Synology DS920+
15,500,000₫

NAS Synology DS920+

15,500,000₫

 NAS Synology RS820RP+  NAS Synology RS820RP+
36,000,000₫