Thiết Bị Lưu trữ NAS Synology

 NAS Synology DS1520+ NAS Synology DS1520+
19,300,000₫
 NAS Synology DS1819+ NAS Synology DS1819+
0₫
 NAS Synology DS1821+ NAS Synology DS1821+
26,000,000₫
 NAS Synology DS220+ NAS Synology DS220+
8,900,000₫
 NAS Synology DS3018xs NAS Synology DS3018xs
0₫
 NAS Synology DS3617xs NAS Synology DS3617xs
0₫
 NAS Synology DS419slim NAS Synology DS419slim
9,700,000₫
 NAS Synology DS420+ NAS Synology DS420+
13,500,000₫

NAS Synology DS420+

13,500,000₫

 NAS Synology DS420j NAS Synology DS420j
8,900,000₫
 NAS Synology DS620slim NAS Synology DS620slim
13,300,000₫
 NAS Synology DS720+ NAS Synology DS720+
12,400,000₫

NAS Synology DS720+

12,400,000₫

 NAS Synology DS920+ NAS Synology DS920+
15,500,000₫

NAS Synology DS920+

15,500,000₫

 NAS Synology FS3400 NAS Synology FS3400
0₫
 NAS Synology FS3600 NAS Synology FS3600
0₫
 NAS Synology FS6400 NAS Synology FS6400
0₫
 NAS Synology RS1219+ NAS Synology RS1219+
29,850,000₫
 NAS Synology RS1221+ NAS Synology RS1221+
0₫
 NAS Synology RS1221RP+ NAS Synology RS1221RP+
0₫
 NAS Synology RS1619xs+ NAS Synology RS1619xs+
0₫
 NAS Synology RS2418+ NAS Synology RS2418+
0₫