Thiết bị lưu trữ NAS Synology

 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1522+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1522+
19,900,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS224+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS224+
8,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS723+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS723+
13,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423+
13,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423
10,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS223 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS223
7,700,000₫
Hết hàng
 NAS Synology DS3617xs II (Ngưng sản xuất ) NAS Synology DS3617xs II (Ngưng sản xuất )
0₫
Hết hàng
 NAS Synology DS418 (Ngưng sản xuất ) NAS Synology DS418 (Ngưng sản xuất )
0₫
 NAS Synology DS218play NAS Synology DS218play
0₫
Hết hàng
 NAS Synology DS218 (Ngưng sản xuất ) NAS Synology DS218 (Ngưng sản xuất )
0₫
Hết hàng
 NAS Synology DS2419+ II (Ngưng sản xuất ) NAS Synology DS2419+ II (Ngưng sản xuất )
0₫
 Synology Active Insight Synology Active Insight
0₫
 Synology C2 Surveillance Synology C2 Surveillance
0₫
 Synology C2 Storage Synology C2 Storage
0₫
 Synology C2 Object Storage Synology C2 Object Storage
0₫
 Synology C2 Identity Synology C2 Identity
0₫
 Synology C2 Backup Synology C2 Backup
0₫