Sản phẩm mới 2023

 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1522+  Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS1522+
19,900,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS223 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS223
7,700,000₫
 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS223j  Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS223j
5,110,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS224+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS224+
8,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423 Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423
10,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423+
13,700,000₫
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS723+ Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS723+
13,700,000₫