Mini PC

Hết hàng
 Máy tính Shuttle XPC DH670  Máy tính Shuttle XPC DH670
0₫
Hết hàng
 Máy tính Shuttle XPC P22U  Máy tính Shuttle XPC P22U
0₫
 Máy tính Shuttle XPC Slim DH32U  Máy tính Shuttle XPC Slim DH32U
0₫
Hết hàng
 Máy tính Shuttle XPC X50V8 (Black/ White)  Máy tính Shuttle XPC X50V8 (Black/ White)
0₫
 Mini PC GB-BACE-3160 (rev. 1.0)  Mini PC GB-BACE-3160 (rev. 1.0)
3,500,000₫
 Mini PC GB-BKi3HA-7100 (rev. 1.0)  Mini PC GB-BKi3HA-7100 (rev. 1.0)
7,700,000₫
 Mini PC GB-BRi3-10110 (rev. 1.0)  Mini PC GB-BRi3-10110 (rev. 1.0)
8,100,000₫
 Mini PC GB-BRi3H-8130 (rev. 1.0)  Mini PC GB-BRi3H-8130 (rev. 1.0)
8,000,000₫
 Mini PC GB-BRi5H-10210(E)  Mini PC GB-BRi5H-10210(E)
10,800,000₫
 Mini PC GB-BRi7-10710 (rev. 1.0)  Mini PC GB-BRi7-10710 (rev. 1.0)
15,000,000₫